Ergonomische hulpmiddelen

Persoonlijk

Naast een goede stoel en kennis van uw persoonlijke werkplekinstellingen zijn er soms hulpmiddelen nodig om gezond te presteren. Let op: wat voor de ene gebruiker een optimale oplossing is, kan bij een ander klachten doen ontstaan. Bij lichamelijke klachten is een goede inventarisatie, gekoppeld aan een individueel advies, dan ook de enige garantie voor een gezonde werkplek. Wij helpen u graag op weg!