esri Nederland

Peter Stal:

"Werkomstandigheden en gezondheid zijn belangrijke onderwerpen voor esri Nederland. Het beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden van esri Nederland is erop gericht arbeidsomstandigheden te creëren die bijdragen aan het optimaal functioneren van de medewerkers en het voorkomen van ziekteverzuim in relatie tot de werksituatie. Preventie is een belangrijk onderdeel van ons arbobeleid.

Zitwerk verzorgt voorlichting en onderricht over gezond zittend werken bij indiensttreding van medewerkers. En voor alle medewerkers, telkens wanneer dit voor de veiligheid, de bescherming van de gezondheid en het welzijn noodzakelijk is.

De samenwerking met Zitwerk zorgt ervoor dat lichamelijke klachten snel en adequaat worden geanalyseerd en zo mogelijk in de kiem worden gesmoord. Het is bovendien prettig dat Zitwerk in staat is om het geadviseerde advies ook daadwerkelijk snel en adequaat uit te voeren. En om zo nodig werkplekaanpassingen te realiseren.

Wij ervaren het voordeel van de goede samenwerking tussen onze bedrijfsarts en Zitwerk. In het verleden gebeurde het nog wel eens dat medewerkers met klachten bleven doorwerken terwijl hun klachten toenamen. Met het gevolg dat ze langer uit de roulatie waren. Samen met Zitwerk zijn we er nu veel sneller bij en voorkomen we dat ze gaan uitvallen.

De tevredenheid van onze medewerkers en onze verzuimcijfers bewijzen de kracht van deze aanpak. Het onderwerp 'gezond zittend werken' is bij Zitwerk in goede handen."

Peter Stal, manager human resources

esri Nederland