Verantwoord

Maatschappelijk verantwoord

Onze producten bieden meer dan 'het beste' voor uw lichaam. Wij willen als bedrijf ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat we zo veel mogelijk rekening houden met mens en milieu. Zorgen voor de omgeving, betrokkenheid en respect zijn voor ons belangrijke begrippen. Daaraan geven we vorm en inhoud in de praktijk. 

Zitwerk is partner van MVO Nederland.

MVO Nederland