Logo Zitwerk

Frozen shoulder

Wat is een frozen shoulder?

Een frozen shoulder begint met pijn in de schouder, die steeds erger wordt. Deze pijn komt door een ontsteking binnenin het gewrichtskapsel (het bindweefsel dat om een gewricht zit). In de loop van enkele weken tot maanden kun je je schouder steeds minder goed bewegen, doordat het gewrichtskapsel verstijft. De schouder raakt als het ware ‘bevroren’. Deze verstijving kan in alle richtingen voorkomen, maar we spreken pas over een frozen shoulder als je in ten minste drie richtingen minder goed kunt bewegen.

Soms ontstaat een frozen shoulder na een val of operatie, maar vaak is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Bij suikerziekte,  schildklieraandoeningen, epilepsie, de ziekte van Dupuytren, hart- en longaandoeningen of de ziekte van Parkinson komt een frozen shoulder wat vaker voor. Uit recent onderzoek blijkt dat ook langdurige stress een belangrijke rol kan spelen.

De behandeling van een frozen shoulder

Een frozen shoulder gaat meestal vanzelf over, maar dit kan wel heel lang duren: tussen de tien maanden tot meer dan drie jaar. Om dit proces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is deskundige begeleiding van de fysiotherapeut belangrijk. Samen met je fysiotherapeut kun je achterhalen of er factoren zijn die het herstel belemmeren en daar een oplossing voor zoeken.

Frozen shoulder en je werkplek

Het is belangrijk om te weten te komen in hoeverre je schouderklachten met je werkplek te maken hebben. Als na ons onderzoek duidelijk is dat er een mogelijk verband is tussen de klachten en je werkplek, dan kan een ergonomisch advies belangrijk zijn om het effect van een medische behandeling positief te beïnvloeden.

Veel voorkomende klachten