Logo Zitwerk

Pijn die je nekt

Werkende vrouwen hebben meer last van hun nek en schouders dan mannen. Zijn ze kwetsbaarder of ligt het aan het werk? Het is een bekend gegeven dat vrouwen meer nek- en schouderklachten hebben, maar veel onderzoeken die dit fenomeen bevestigd hebben bestudeerden mannen en vrouwen die verschillende typen werk deden. Dus dan kan niet worden uitgesloten dat het aan het soort werkzaamheden lag.

Zweedse onderzoekers volgden daarom mannen en vrouwen die in dezelfde werkplaats dezelfde activiteiten uitvoerden. Met behulp van video-opnamen, interviews en vragenlijsten werd bekeken wat de oorzaak van dit verschil in klachten was.

Allereerst hadden vrouwen in deze studie inderdaad meer schouder- en nekklachten dan mannen (en trouwens ook meer pijn aan de polsen en handen). De onderzoekers konden nu ook achterhalen waarom dit zo was.

Vrouwen bleken veel vaker handelingen boven schouderniveau te moeten uitvoeren (dus tillen of pakken). Dit ‘boven hun macht’ uitvoeren van activiteiten zorgt voor een grotere belasting van de spieren en leidt daardoor tot meer pijnklachten.

De oorzaak hiervan kun je tweeërlei uitleggen: vrouwen zijn gemiddeld genomen kleiner (en minder sterk) dan mannen en moeten daardoor meer boven hun macht werken. Een constructievere invalshoek is dat in veel organisaties de man nog altijd, letterlijk, de maat der dingen is. Door het aanpassen van de werkomgeving kan dit probleem makkelijk verholpen worden. Maar dat vergt dus wel wat investeringen.

Mannen bleken trouwens ook vaker en langer pauze te nemen dan vrouwen. Misschien speelt dat ook nog mee…

R. Dahlberg, L. Karlqvist, C. Bildt & K. Nykvist, Do work technique and musculoskeletal symptoms differ between men and women performing the same type of work tasks? Applied Ergonomics, 2004, Vol. 35,p. 521-529..