Logo Zitwerk

Advies: laat kinderen extra bewegen op school

Advies: laat kinderen extra bewegen op school

 

Scholen moeten kinderen twee keer per dag een half uur laten sporten en bewegen. Dat adviseren de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in een rapport.
“Het is een dwingend advies aan de verantwoordelijke ministers. We zien meer bewegen namelijk als landsbelang”, zegt Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad. “Het is niet alleen gezond, kinderen gaan ook beter leren en de cognitieve vaardigheden nemen toe als je af en toe beweegt.”

Scholen hoeven op dit moment geen minimaal aantal uren sport en beweging aan te bieden. Als het aan de opstellers van het rapport ligt, wordt nu wettelijk vastgelegd dat schoolgaande kinderen twee keer een half uur per dag sporten en bewegen.

Hoe die tijd precies wordt besteed, is aan de scholen zelf. “We willen niet verplichten dat scholen een bepaald aantal uren per week besteden aan gymles geven”, zegt Van Praag. “Scholen kunnen het zelf invullen, maar met de mogelijkheid voor de Inspectie van het Onderwijs om te kunnen controleren.”

In juni bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat 45 procent van alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar niet voldoet aan de beweegrichtlijnen. Die richtlijn schrijft een uur matige inspanning per dag voor en drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten.

Kinderen moeten niet alleen bij de gymles bewegen, maar ook bij andere vakken en momenten op school, vinden de opstellers van het rapport. “Naast de gymles is er op veel scholen te weinig initiatief om te bewegen”, zegt Van Praag. “Tijdens de lessen zitten kinderen stil en in de pauzes spelen ze met hun mobiele telefoon. Dat moet veranderen.”
Propjes papier gooien

‘Bewegend leren’ is een van de manieren waarop scholen het advies kunnen omzetten in daden, zegt Van Praag. “Je kunt bijvoorbeeld kinderen de tafels leren door ze met balletjes of propjes papier te laten gooien. Ook kun je denken aan kniebuigingen of push-ups doen tijdens de les.”

Een ander idee is om tijdens de pauzes op de schoolpleinen meer activiteiten aan te bieden. Ook in voor- en naschoolse activiteiten kunnen scholen meer de samenwerking met sportverenigingen opzoeken. Gemeenten zouden moeten helpen met het tot stand brengen van die samenwerking.

Volgens voorzitter Michael van Praag wordt er zelfs binnen de politie en defensie geklaagd over de motoriek van mensen die daar willen werken:

‘Laat kinderen extra bewegen op school’ 

De drie raden adviseren ook om andere professionals bij het bewegen op scholen te betrekken. Te denken valt aan buurtsportcoaches, trainers en oud-topsporters.

Van Praag: “In het onderwijs is het zo dat sport en bewegen alleen mag worden gegeven door een gekwalificeerde vakleerkracht. Dat is prima, maar betekent ook dat bijvoorbeeld Ronald Koeman, met al zijn kwalificaties, in schooltijd niets mag doen, want dan is de school juridisch niet gedekt. Daarom zeggen wij: maak het nou mogelijk dat dat soort krachten onder leiding van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs kan geven.”

 

ANP

10-09-2018