Logo Zitwerk

Rugpijnpatiënten weten niet hoeveel ze bewegen

Patiënten met chronische lage rugpijn zijn slecht op de hoogte van hun eigen activiteitenniveau. Marit van Weering (Roessingh Research and Development, Enschede) en collega’s tonen namelijk aan dat het zelfgerapporteerde activiteitenniveau van patiënten met lage rugpijn zwak correleert met hun objectief gemeten activiteit. Bij controlepersonen is de correlatie sterk.

32 patiënten met meer dan 3 maanden niet-specifieke lage rugpijn en 20 personen zonder rugpijn deden mee met de studie. De deelnemers vulden verschillende vragenlijsten in over rugpijn en lichamelijke activiteit. Gedurende 5 werkdagen droegen de proefpersonen overdag een versnellingsmeter op de heup, die in 3 assen versnellingen en beweging registreerde.

De combinatie van objectieve en subjectieve gegevens leverde bij rugpijnpatiënten een zwakke correlatie op (r = -0,27) en bij de controles een sterke correlatie (r = 0,67). 44% van de rugpijnpatiënten had moeite met het correct inschatten van hun activiteiten: 4 patiënten overschatten en 8 patiënten onderschatten hun activiteitenniveau.

NTvG, 02-11-2010