Logo Zitwerk

Voldoende bewegen moeilijk

Nederlanders boeken de laatste jaren nauwelijks nog winst bij het streven naar een gezondere leefstijl. Zo is er in 2009 geen verbetering zichtbaar in het aantal mensen dat voldoende beweegt.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het lijkt er eerder op dat het steeds moeilijker wordt om de gemiddelde Nederlander meer in gezonde beweging te krijgen. In 2009 lag het percentage Nederlanders van 12 jaar of ouder dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen op 56 procent. Dat was evenveel als in 2007 en in 2008. Deze stagnatie is bij alle leeftijdsgroepen zichtbaar en zowel bij mannen als bij vrouwen.

ConsuMed, 26-03-2010