Logo Zitwerk

Bewegen voorkomt diabetes

De mens is `gemaakt’ om te bewegen, en om perioden van voedselschaarste te kunnen overleven. Hiertoe legt de mens een vetvoorraad aan, ook in de spieren. Maar doordat we met z’n allen steeds minder bewegen, worden we niet alleen steeds zwaarder, we spreken het vet dat zich opstapelt in onze spieren en organen onvoldoende aan. Hierdoor ontstaat diabetes. Om dat proces tegen te gaan of te keren is niet alleen afvallen maar vooral meer bewegen belangrijk.

Bewegen is de beste manier om diabetes te voorkomen of genezen. Dat is de belangrijkste boodschap van Patrick Schrauwen in zijn oratie 15 april 2011 bij het aanvaarden van het ambt als hoogleraar op de leerstoel ‘metabole aspecten van type 2 diabetes mellitus’ aan de Universiteit Maastricht.

Suikerziekte Type 2 diabetes, beter bekend als suikerziekte, is een chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte op lange termijn stijgt, met negatieve gevolgen voor onder andere hart- en vaten. Op dit moment zijn er in Nederland naar schatting bijna 1 miljoen mensen met type 2 diabetes, en de prevalentie neemt nog steeds toe, ook onder kinderen. Mensen met type 2 diabetes zijn ongevoeliger voor het hormoon insuline, dat er voor moet zorgen dat het suiker gehalte binnen normale grenzen blijft. Door deze insuline-ongevoeligheid stijgt dus het bloedsuiker.

“Insuline-ongevoeligheid is in principe een nuttig proces, dat ons lichaam helpt om te overleven in perioden van voedselschaarste. Het ontstaat doordat vet zich opstapelt in onze organen, zoals de spieren, de lever en het hart. Dit vet kan in perioden van vasten of tijdens fysieke activiteit worden gebruikt voor energielevering. Echter, in een groot deel van de wereld is er geen sprake meer van voedselschaarste. Bovendien zijn we met zijn allen erg inactief. We slaan deze vetten nog steeds op in onze organen, maar spreken ze daarna niet meer voldoende aan. Hierdoor ontstaat diabetes”, legt Patrick Schrauwen uit.

Academisch ziekenhuis Maastricht

15-04-2011