Logo Zitwerk

Gebruik zware pijnstillers stijgt explosief

Het gebruik van zware pijnstillers is in 2017 op jaarbasis toegenomen met 14 procent, blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral het paardenmiddel Oxycodon (+21 procent) geniet steeds meer populariteit.

Afgelopen jaar slikten 744.000 mensen om medische redenen sterke pijnstillers zoals morfine en fentanyl tegen 654.000 in 2016. Dat komt naar voren uit cijfers die het ministerie van Volksgezondheid naar buiten heeft gebracht.

Het meest ingenomen middel in Nederland is Oxycodon (490.000 gebruikers in 2017, 405.000 in 2016). Het medicijn – vergelijkbaar met morfine – wordt regelmatig voorgeschreven bij hevige pijn na operaties, verwondingen en kanker.

Mensen die proberen te stoppen, krijgen vaak ernstige ontwennings­verschijnselen

De laatste tijd zijn veel verhalen, vooral uit Amerika, overgewaaid over de uitermate verslavende werking van Oxycodon en andere zware pijnstillers, een fenomeen dat in de media de ‘opioïdencrisis’ wordt genoemd.

Sterren zoals Demi Lovato, Prince en Lil Peep zijn de afgelopen jaren in verband gebracht met overmatig gebruik van zware middelen als Oxycodon en fentanyl.

Oxycodon, door meerdere fabrikanten in diverse toedieningsvormen op de markt gebracht, is vooral risicovol bij langdurig gebruik door patiënten die toch al verslavingsgevoelig zijn. Mensen die proberen te stoppen, krijgen vaak ernstige ontwenningsverschijnselen. Te denken valt aan diarree en slapeloosheid.

 

In de problemen

Volgens het Trimbos Instituut is in het algemeen van middelen met een verslavingsrisico bekend dat van de mensen die deze zelfstandig gaan gebruiken, door medicijnen bijvoorbeeld via internet te kopen, 10 tot 20 procent in de problemen kan komen.

Dit voorjaar nog heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap voor ons land de aanbevelingen voor behandeling met zware pijnstillers aangescherpt om te helpen voorkomen dat patiënten door gewenning en afhankelijkheid overmatig gaan gebruiken.

Zorgminister Bruno Bruins: ,,Er is hierbij aandacht voor het restrictief en zo kortdurend mogelijk voorschrijven van opiaten.” De minister laat ook weten het terecht te vinden dat patiënten actief worden gewezen op de risico’s van langdurig of afwijkend gebruik van zware pijnstillers.

 

Algemeen Dagblad

Edwin van der Aa

22-08-2018