Logo Zitwerk

Nieuwe Arbowet

Sinds 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. Met de herziening wil het kabinet regels schrappen en u meer ruimte geven voor maatwerk. Daarmee moet de veiligheid en gezondheid op de werkvloer verbeteren. De overheid stelt alleen doelen vast. U bepaalt samen met uw werknemers hoe die doelen moeten worden bereikt.

Kijk voor meer informatie op: www.arbonieuwestijl.nl