Logo Zitwerk

RSI-claim dreigt voor scholen

De rsi-klachten onder leerlingen in het onderwijs zijn zo ernstig en omvangrijk dat scholen vanwege de Arbowet moeten vrezen voor schadeclaims van ouders.

Rond de 70 procent van de leerlingen en studenten in het mbo, hbo en op universiteiten hebben rsi-achtige klachten – pijn – als gevolg van computergebruik; 10 procent van de paar duizend leerlingen en studenten die zijn ondervraagd, geeft aan zelfs zeer veel hinder van de klachten te hebben. Dat heeft onderzoeksbureau ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen deze week gemeld aan het Ministerie van Sociale Zaken. Het ITS deed het onderzoek vanwege de nieuwe Arbowet die sinds 1 januari van toepassing is. De wet geldt ook voor leerlingen en studenten. Scholen zijn verplicht maatregelen te nemen om rsi-klachten te voorkomen.

Volgens het ITS zouden dat ‘omvangrijke maatregelen’ moeten zijn. Onderzoeker dr. Frederik Smit: „Als ze dat niet doen kunnen bijvoorbeeld ouders dat afdwingen door, met de Arbowet in de hand, van de school beter meubilair te eisen. Rsi is in het onderwijs een enorm probleem waar veel te weinig aandacht voor is. Dat geldt voor het basisonderwijs, maar ook voor universiteiten. Leerlingen achter een computer zitten er over het algemeen zeer slecht bij.“

Volgens het ITS-onderzoek heeft de helft van de studenten op hogeschool en universiteit ook last van de werkdruk en ongeveer eenderde zegt dat dat komt door te hoge eisen en verwachtingen die aan hen worden gesteld. Smit: „Er bestaat een belangrijke relatie tussen overbelasting en rsi-klachten.“

In het primair en voortgezet onderwijs is volgens de onderzoekers bij 15 procent van de leerlingen sprake van psychosociale overbelasting. In een brief die eerder deze week aan de Tweede Kamer is gestuurd, waarschuwt minister De Geus (Sociale Zaken) voor de gevolgen van de omvangrijke rsi-klachten in het onderwijs in relatie tot de nieuwe Arbowet. Scholen, stelt De Geus, moeten zo snel mogelijk maatregelen nemen om rsi tegen te gaan. Bovendien moeten ook ouders thuis daarin hun aandeel leveren.

’Rsi-achtige klachten’ is een verzamelnaam voor spier- en gewrichtsklachten aan handen, armen, schouders of nek en worden vooral veroorzaakt door repeterende bewegingen met de computermuis.

Met instelbaar en ondersteunend meubilair en met het tegengaan van overmatig muizen kunnen de klachten worden voorkomen.

Studenten in het mbo, hbo en wo werken naar eigen zegen bijna 4,5 uur per dag achter de computer. Rsi-klachten komen meer voor in de hogere leerjaren.

Bron: De Gelderlander, 27 januari 2007