Logo Zitwerk

Politiek moet zich hard maken voor leefstijlgeneeskunde

Politiek moet zich hard maken voor leefstijlgeneeskunde

De drie bewindslieden van VWS en het parlement moeten vol inzetten op leefstijlgeneeskunde, vindt het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG). Volgens het instituut kan leefstijlgeneeskunde een belangrijke rol spelen om een trendbreuk te realiseren in de sterk toenemende chronische ziektelast en navenante zorgkosten.

Draagvlak

Het draagvlak voor leefstijl als onderdeel van preventieve en curatieve zorg groeit volgens het NILG in Nederland met de dag: de afgelopen weken hebben meer dan duizend (medische) opinieleiders, koepels van patiënten en professionals en BN’ers steun betuigd voor het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde.

Dit manifest is geadopteerd door het NILG maar geschreven door onder andere Jim van Os, hoogleraar psychiatrie, Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie en Machteld Huber, arts en voorzitter van Instituut Positieve Gezondheid. Het instituut overhandigt het document aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg op 11 oktober in Den Haag.

Het NILG noemt het manifest “een invitatie voor discussie op inhoudelijke gronden, met het oog op een gezond en vitaal Nederland tegen aanvaardbare kosten”. Leefstijlgeneeskunde is relevant voor het voorkómen van ziekten, maar er komt steeds meer bewijs dat leefstijl ook bijdraagt in het behandelen en zelfs genezen daarvan. Het instituut wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat alleen al diabetes type 2 de samenleving 18 miljard euro per jaar kost, terwijl bekend is dat de ziekte in grote mate vermijdbaar en zelfs omkeerbaar is.

Financieel potentieel

De ondertekenaars van het manifest moedigen de drie bewindslieden van VWS en de Tweede Kamer aan om het medisch, maatschappelijk en financieel potentieel van leefstijlgeneeskunde snel op te pakken. Ook moet Den Haag leefstijlgeneeskunde een plek geven in de (para)medische opleiding, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, (para)medische protocollen en daarmee zo snel en goed mogelijk in de spreekkamer bij zorgprofessional en patiënt.

Het NILG is eerder dit jaar opgericht door het Leids Universitair Medisch Centrum en TNO. Hanno Pijl is één van de betrokkenen. Hij zei tijdens een congres in mei dat leefstijlgeneeskunde onderdeel moet worden van de reguliere geneeskunde. Het NILG ontwikkelt innovaties die medicatie, gedragsverandering en e-health combineren met leefstijl, en wil fungeren als platform voor kennisinstellingen, bedrijven en de overheid.

 

Skipr, Ana Karadarevic

26 september 2018